Bảng giá

Bảng giá dịch vụ Thu thanh và Mixing

 Thu thanh giọng hát
   Thời gian  Giá tiền thu  Giá mixing

 Đơn ca

 Song ca

 30 phút  150.000VNĐ 200.000VNĐ - 500.000VNĐ/tác phẩm
 1 tiếng  250.000VNĐ
 2 tiếng  450.000VNĐ
 3 tiếng  700.000VNĐ
 Trên 3 tiếng  200.000VNĐ/tiếng

 Tốp ca

 (3-8 người)

 1 tiếng  300.000VNĐ 200.000VNĐ - 600.000VNĐ/tác phẩm
 2 tiếng  550.000VNĐ
 3 tiếng  850.000VNĐ
 Trên 3 tiếng  250.000VNĐ/tiếng

Xin liên hệ trực tiếp với AMG Studio để biết thêm chi tiết về các chính sách khuyến mãi nếu khách hàng có nhu cầu:

  • Thu âm trọn gói theo bài (bao gồm cả thu âm và mixing)
  • Thu âm số lượng lớn (từ 3 tác phẩm trở lên)
  • Thu CD
 Thu thanh nhạc cụ
   Thời gian  Giá tiền thu  Giá mixing
 Thu nhạc cụ solo 1 tiếng  250.000VNĐ  
 200.000VNĐ/nhạc cụ
 
 
2 tiếng  450.000VNĐ
3 tiếng  700.000VNĐ
Trên 3 tiếng  200.000VNĐ/tiếng
 Dàn nhạc điện tử

 Dàn nhạc dân tộc (A)

 (3-5 nhạc cụ:

 E.Drums, Bass, Guitar, 2 Keyboard)

 1 tiếng  350.000VNĐ  500.000VNĐ/tác phẩm
 
 2 tiếng  650.000VNĐ
 3 tiếng  1.000.000VNĐ
 Trên 3 tiếng  250.000VNĐ/tiếng
 Dàn nhạc điện tử

 Dàn nhạc dân tộc (B)

 (6-8 nhạc cụ:

 E.Drums, Per, Bass, 2 Guitar,

2 Keyboard, 1 nhạc cụ solo)

 1 tiếng  400.000VNĐ  600.000VNĐ/tác phẩm
 2 tiếng  650.000VNĐ
 3 tiếng  1.000.000VNĐ
 Trên 3 tiếng  250.000VNĐ/tiếng
 Big band  4 tiếng/tác phẩm  1.000.000VNĐ  1.000.000VNĐ/tác phẩm
 Trên 4 tiếng  250.000VNĐ/tiếng